2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

           2014 metų pabaigoje centrą lanko 25 lankytojų iš jų 12 lankytojų su visiška negalią. Lankytoju amžius nuo 7 metu iki 43 metu. Centre veikia trys užimtumo grupes.

            2014 metų vieno kliento išlaikymas mėnesiui 1542, 00 Lt., arba 9,18 Lt/val.

           Yra klientų kurie į centrą ateiną retkarčiais, tai daugiausia bendrijos ,,Viltis“ nariai.         

           Visi Centro klientai naudojasi specialiojo transporto paslaugomis iš ryto yra atvežami į centrą, o vakare išvežami atgal į savo šeimas.

           Metų pabaigoje centre dirbo 15 darbuotojų iš jų tiesiogiai su Centro lankytojais 11 darbuotojų  2014 metais Centras iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento gavo dvi licenzijos: pirmą licencija ,,Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia“, antra licencija ,, Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia“.

           Pagal Socialinių paslaugų departamento reikalavimų yra poreikis įsteigti dar vieną užimtumo grupę, bet šiai dienai Centras neturi laisvų patalpų

           2014 metų visi Centro finansavimo šaltiniai bei veiklos išlaidos: Šalčininkų rajono savivaldybės lėšos 280,4 Lt., deleguotų lėšų už sunkią negalią turinčius klientus 88,3 Lt. Viešųjų darbų finansavimas 12,0 Lt.; Lėšų už paslaugas surinkta 18,0 Lt. ; 2 proc. GPM- 0,5 Lt,  parama 11,9 Lt.

           Iš viso panaudota –401,1. – Valstybinių, savivaldybės ir už paslaugas gautų lėšų

           

           2014 metų pabaigoje likutis paramos sąskaitoje – 12,4 Lt. 3591,29 Eurų


VRA.xls (20.0KB)
VRA.xls (20.0KB)
FBA.xls (25.5KB)
FBA.xls (25.5KB)